26 September 2018

Bij Sportclub proberen we mensen te laten voetballen en als het even kan
iets beter dan vorige week. Daarvoor hebben we trainers en coaches. We
hebben zelfs een beleid over hoe dat zou moeten. En zit het even tegen
en loop je een blessure op, dan hebben we verzorgers die je sneller weer
op de been helpen. Met name de trainers besteden nogal wat tijd aan het
in conditie brengen van de spelers, zeker in de periode na de
zomervakantie. In de afgelopen periode werden er zelfs extra wedstrijden
gespeeld om dat proces te versnellen.

Tot mijn grote verbazing zie ik dan na de training of wedstrijd mensen
zeer voldaan over de verrichtte (trainings-)arbeid een sigaret opsteken.
En dan denk ik jammer, want alles wat zojuist is opgebouwd, gaat weer
verloren. Niet alleen schiet het met de conditie zo niet op, maar ook de
trainer heeft kostbare tijd verloren. Vaak zijn die spelers dan ook nog
van een leeftijd dat de gevolgen van roken bekend moeten zijn. De
afgelopen jaren is er toch voldoende aandacht geweest voor de gevolgen
van roken: Zo ga je 13 jaar eerder dood, heb je meer kans op kanker en
dementie en een grotere kans op onvruchtbaarheid. Inmiddels is ook
bekend dat eventueel nageslacht minder groeit en andere kwalen heeft.
Allemaal zaken die regelmatig onder de aandacht worden gebracht, maar
helaas weinig effect hebben.

Een van de manieren om van roken af te komen is er bewust van te zijn
dat je rookt. Bewustwording die we kunnen stimuleren door af te spreken
alleen buiten te roken. Ons clubgebouw is daarom al jaren rookvrij. Iets
dat overigens wettelijk verplicht is en dus geen keuze. Wat wel een
keuze is, is om buiten minder te roken. Om bijvoorbeeld niet meer te
roken bij jeugdwedstrijden. Daarmee voorkomen we dat onze jeugd roken
gewoon vindt en zelf ook gaat roken met alle gevolgen van dien. Want hoe
jonger ze beginnen, hoe moeilijker het voor ze is om er later weer vanaf
te komen. De actie van de Hartstichting voor een rookvrije generatie is
hierop gericht. Daar doen de pretparken inmiddels aan mee en die hebben
roken in de wachtrij verboden. Sommige verenigingen gaan er momenteel
toe over dat ook langs het veld te verbieden, hierbij gesteund door de
KNVB. Sommige ouders zullen dat bij de uitwedstrijden gaan merken.

Persoonlijk zou ik onze accommodatie ook direct rookvrij maken. Daar
krijg ik waarschijnlijk de handen niet voor op elkaar, maar als straks
de begroting weer op de agenda staat, vraag ik mij opnieuw af waarom we
zoveel geld aan trainers en verzorgers besteden. Helemaal omdat iedereen
erbij gebaat is als spelers stoppen. Zo houdt je als speler geld over,
je conditie wordt beter en trainers kunnen meer tijd aan techniek en
tactiek besteden - wat volgens mij leuker is dan conditietraining - en
dus worden de resultaten beter. Zo geformuleerd is het toch vreemd dat
we iets dat goedkoper en beter is niet doen. Rare jongens die voetballers.

Meer informatie: https://stoptober.nl/

F. (Frank) van Rijk
voorzitter Sportclub Rijssen