15 July 2019

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 februari jl. werden er 3 jubilarissen in het zonnetje gezet. Zij ontvingen - na een kort resumé van hun lidmaatschap - het jubileumbordje en een bos bloemen.

 

 

v.l.n.r. Bert Zwiers (25 jaar lid), Mirand Vincent (40 jaar lid) en Johan ter Harmsel (50 jaar lid).