15 July 2019

In de Algemene Ledenvergadering van 28 februari jl. benoemden de leden, op voordracht van het bestuur, de nieuwe voorzitter Rohald de Jong en secretaris Ruud Kreijkes. Vanaf 1 maart vormen zij samen met de zittende penningmeester Erwin van Ooijen het dagelijks bestuur van Sportclub Rijssen.

 

Na een korte toespraak door de penningmeester (links) ontvingen de aftredende bestuursleden, voorzitter Frank van Rijk (midden) en secretaris Henk van de Maat (rechts), een blijk van dank en uit handen van de inkomende bestuursleden een bos bloemen.