17 September 2019

Vacatures

Vrijwilligers zijn de motor van onze vereniging. Wij zijn blij dat we kunnen beschikken over een groep actieve leden die er wekelijks voor zorgen dat het balletje op zaterdag kan rollen. Om het voor iedereen 'behapbaar' en vooral leuk te houden zijn we echter voortdurend op zoek naar versterking van onze vrijwilligersgroep. Hieronder wil het bestuur graag een aantal vacatures onder de aandacht brengen die op het moment invulling behoeven.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in januari 2012 hebben de leden besloten dat de taken binnen onze vereniging zoveel mogelijk door vrijwilligers moeten worden ingevuld. Dit impliceert wel dat de leden hun verantwoordelijkheid hierin nemen en hun vinger opsteken indien er een functie ingevuld moet worden.

Wilt u zich graag inzetten voor onze vereniging, maar zit er tussen de onderstaande vacatures niets wat aansluit bij u ambities of competenties, schroom dan niet om contact op te nemen met het bestuur via het e-mail adres

 

Het is vanzelfsprekend dat voor elke jeugd- of seniorenwedstrijd die gespeeld wordt ook een scheidsrechter nodig is. Zonder scheids geen wedstrijd!

In de huidige economisch slechtere periode moet ook Sportclub Rijssen meer inspanning leveren om bestaande sponsoren aan zich te blijven binden, maar vooral ook nieuwe sponsoren te werven.