17 September 2019

Bestuur

 • Oproep voor barvrijwilligers succesvol

  Oproep voor barvrijwilligers succesvol Onze oproep van enkele weken geleden heeft succes gehad. Enkele weken geleden vroegen wij aandacht voor de kantine en deden Meer hierover
 • Goede voornemens 2017

  Goede voornemens 2017 Goede voornemens, Het nieuwe jaar staat voor de deur. En dat is meestal de tijd dat mensen even terugkijken op Meer hierover
 • Lief en leed

  Lief en leed Zoals iedereen weet is op de vorige ledenvergadering Trui Bal Alie Witten opgevolgd bij Lief en Leed. Meer hierover
 • Discussie alcohol gebruik jeugd!

  Discussie alcohol gebruik jeugd! De berichten vliegen je om de oren. Uit de hele regio komt de mededeling dat de jeugd te veel gebruikt. Meer hierover
 • Sportclub Rijssen wil kunstgras!

  Sportclub Rijssen wil kunstgras! Met de voorjaarscompetitie voor de deur en het natte weer van de afgelopen dagen kan ik het punt niet duidelijker Meer hierover
 • 1
 • 2

De berichten vliegen je om de oren. Uit de hele regio komt de mededeling dat de jeugd te veel gebruikt. Te veel alcohol drinkt en allerlei soorten drugs gebruikt.

Toch is Nederland gezonder dan ooit en worden we met z'n allen steeds ouder. Dat roept de vraag op of het vroeger zo veel beter was. Waarschijnlijk dus niet, maar dat laat onverlet dat overmatig gebruik van beide niet gezond is. Dat is ten eerste een probleem van de persoon zelf of - als het gaat om minderjarigen - van de ouders. Daarnaast is het ook een zaak voor ons, als vereniging. Wij willen geen drugs op ons sportpark. En wat betreft het schenken van alcohol aan minderjarigen is de wet ook duidelijk. Niet onder de 18 jaar.

We weten het. We zeggen het. We sturen er op. Desondanks bleek bij het recente onderzoek ook Sportclub te hebben geschonken aan een minderjarige.
Omdat het een mystery guest betrof, kunnen we op geen enkele manier nagaan of het werkelijk waar was, maar laten we dat aannemen. Dan kun je daar nog op verschillende manieren op reageren.

Je kunt het zien als een probleem van de samenleving en proberen samen afspraken te maken hoe je het gezamenlijk gaat aanpakken. Je kunt ook, zoals de burgemeester deed, verstrekkers in de krant zetten, een brief sturen en een boete in het vooruitzicht stellen. Dat schoot bij meerdere mensen in het verkeerde keelgat. De gemeente had het gehele probleem, zonder enige vorm van begrip voor de uitdagingen waarvoor een vereniging staat, op de schouders van de vereniging gelegd. Weg gemeenschappelijkheid. Weg samenwerking. En dus gaat de discussie sindsdien over de verkeerde vraag.
Tijd dus om de juiste discussie weer op te pakken.

De vraag is namelijk hoe wij kunnen voorkomen dat we per ongeluk – want het was en is niet onze intentie – alcohol aan jongeren verstrekken. Dat er toch iemand een glas bier krijgt die ouder oogt dan hij is. Daar hebben wij inmiddels over nagedacht en dat leidt tot enkele maatregelen. Er zijn nog meer stikkers geplakt en het kantineteam is nogmaals geïnstrueerd. We gaan er vanuit dat het daarmee in de normale weken moet lukken, maar het blijft lastig als tijdens de rust van de wedstrijd iedereen binnen enkele minuten wat wil drinken. Ook op de toernooien bereiden wij ons voor. We willen tekst in de programmaboekjes, we gaan polsbandjes uitdelen en extra toezien. Zo hebben wij onze vrienden van Elsrock, die hiermee meer ervaring hebben, bereid gevonden ons te helpen. Een mooie vorm van samenwerking. Van noaberschap en wederkerigheid, want wij helpen hen weer bij het organiseren van hun feestje.

Dat alles is nog steeds niet waterdicht. Ik weet het, maar wat kun je nog meer doen? De vraag die dan nog resteert is of de gemeente, indien het onverhoopt toch nog mocht gebeuren, alsnog tot het besef komt dat we er alles aan hebben geprobeerd te doen. Of het ‘empatisch lek’, zoals Rob Janssen dat noemt, inmiddels is gedicht of dat opnieuw slechts de regels naar de letter worden gevolgd.

--
Met vriendelijke groet,
Namens Sportclub Rijssen


F. (Frank) van Rijk