17 September 2019

Het fundament van Sportclub Rijssen is opgebouwd rond het principe "Met elkaar, voor elkaar". Om dit principe kracht bij te zetten is er een aantal initiatieven ontwikkeld rond de club. Deze initiatieven zijn vormgegeven in de vorm van Supportersvereniging "De Doarde Helfte", de "Club van 100" en "Sporting Rijssen". Deze drie dragen hun steentje bij in de vorm van activiteiten en een financiële steun in de rug van Sportclub Rijssen.