17 September 2019

Dit is een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Sportclub Rijssen op Donderdag 28 februari 2019.

Aanvang: 21.00 uur in het clubhuis van Sportclub Rijssen.

Agenda:
1. Opening
2. Notulen Algemene ledenvergadering 04-10-2018
3. Stand van Zaken:
      3.1. Voetbal
      3.2. Accommodatie
      3.3. Communicatie
      3.4. Organisatie
      3.5. Financiën
      3.6. Supportersvereniging

4. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar:
•  Voorzitter Frank van Rijk en
•  Secretaris Henk van de Maat.

Voor de opengevallen plaats van voorzitter heeft het bestuur Rohald de Jong bereid gevonden om deze in te vullen.

Voor de opengevallen plaats van secretaris heeft het bestuur Ruud Kreijkes bereid gevonden om deze in te vullen.

Tegenkandidaten kunnen door de leden ingebracht worden tot minimaal 1 week voor aanvang van de ALV en moeten vergezeld gaan van 3 handtekeningen van stemgerechtigde leden. 

5. Rondvraag / Sluiting
6. Huldiging Jubilarissen

Henk van de Maat
Secretaris Sportclub Rijssen