Bandwerk merkenbouwers: Trotse media partner!

Lid worden

Als u lid wilt worden, dan kunt u een mail sturen aan ledenadministratie@sportclubrijssen.nl

of gebruik maken van onderstaande aanmeldknop. Contributie

Spelende leden:
Junioren tot 18 jaar:                           € 27,00 per kwartaal (inclusief kleding en wasgeld)
Senioren (18 jaar en ouder):            € 46,80 per kwartaal (inclusief kleding en wasgeld) 

Ondersteunende leden:
Donateurs:                                         € 17,40 per kwartaal

Voor jeugdleden is het lidmaatschap de eerste 3 maanden gratis!

Het lidmaatschap van Sportclub Rijssen kunt u uitsluitend verkrijgen door het volledig invullen van de gedeelten die met een * zijn gemarkeerd.

Het betalen van contributie vindt plaats via automatisch afschrijving van bank- of girorekening.

Alleen aan het einde van het verenigingsjaar kan het lidmaatschap worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

Het verenigingsjaar  loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Indien men het lidmaatschap toch eerder wenst op te zeggen dan dient de contributie doorbetaald te worden tot het einde van het verenigingsjaar aangezien Sportclub Rijssen de bondskosten voor een geheel seizoen aan de KNVB moet afdragen.

Aan- en afmelding als lid is uitsluitend mogelijk bij de ledenadministratie.

Door het lidmaatschap van Sportclub Rijssen zijn de leden gehouden aan de statuten en reglementen van de vereniging.

Voor leden vanaf 11 jaar en ouder moet er bij dit aanmeldingsformulier een pasfoto worden bijgevoegd in verband met de aanmaak van een spelerspas die verplicht is vanaf de jeugd onder 13 (JO13).

Door het ondertekenen van dit formulier verklaard de ouder/verzorger  akkoord te gaan met de statuten en reglementen van Sportclub Rijssen.

Wij zijn trots op onze sponsoren

Bandwerk merkenbouwers: Trotse media partner van Sportclub Rijssen