Bandwerk merkenbouwers: Trotse media partner!

Sponsor worden?

U kunt Sportclub Rijssen op diverse manieren sponsoren.

Uw naam / logo kan geplaatst worden op:

  • een shirt van een team. Tevens vermelden wij uw naam / logo op onze website.
  • een reclamebord langs het hoofveld.
  • het standenbord van heren 1 in de kantine.
  • op de narrow casting in de kantine.
  • op een banner op onze website.

Daarnaast kunt ook sponsoren door:

  • het beschikbaar stellen van een wedstrijdbal.
  • deelname aan de club van 100, waarmee u de jeugd steunt.

Tot slot zijn er in overleg ook mogelijkheden voor een maat gesneden reclame-uiting op flyers, tassen, banners etc..

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Uw gegevens

Met het opgeven als sponsor verstrekt u persoonsgegevens aan de vereniging. De verwerking van deze gegevens valt onder bescherming van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) jo. het Vrijstellingsbesluit Wbp artikel 3.

Uw gegevens worden gebruikt overeenkomstig de doelstelling van de vereniging, d.w.z. voor de begunstiging van activiteiten die wij voor de leden organiseren (zoals voetbal en andere activiteiten), het zenden van informatie aan onze leden en begunstigers via diverse kanalen (zoals via e-mail, website, facebook en twitter) en het innen van bijdragen.

Gegevens worden door ons niet verstrekt aan anderen dan voor de activiteiten van de vereniging nodig.

Indien u dat wenst kunt u de door ons verwerkte gegevens inzien en zonodig corrigeren.

Wij zijn trots op onze sponsoren

Bandwerk merkenbouwers: Trotse media partner van Sportclub Rijssen