Bandwerk merkenbouwers: Trotse media partner!

AVG Beleid

Uw gegevens

Met het opgeven als lid verstrekt u persoonsgegevens aan de vereniging. De verwerking van deze gegevens valt onder bescherming van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) jo. het Vrijstellingsbesluit Wbp artikel 3.

Uw gegevens worden gebruikt overeenkomstig de doelstelling van de vereniging, d.w.z. voor de activiteiten die wij voor de leden organiseren (zoals voetbal en andere activiteiten), het zenden van informatie aan onze leden via diverse kanalen (zoals via e-mail, website, facebook en twitter) en het innen van contributies. Van activiteiten kunnen verslagen - waarin uw naam kan voorkomen - en foto's / film - waarop u in beeld kan zijn - worden gemaakt.

Gegevens worden door ons niet verstrekt aan anderen dan voor de activiteiten van de vereniging nodig, d.w.z. aan de KNVB en de teamleiding.

Indien u dat wenst kunt u de door ons verwerkte gegevens inzien en zonodig corrigeren.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met ledenadministratie@sportclubrijssen.nl

Wij zijn trots op onze sponsoren

Bandwerk merkenbouwers: Trotse media partner van Sportclub Rijssen